Frontpage | Basket | Order | News | Special offers | Terms | Profile | Email | Film Streaming
Show basket
0 Product(s) in basket  Total 0,00 DKK
Search:
 


Write a word from
PRODUCTS
Product info Book - ARTA SECRETA ACTORULUI - In Rumanian
  In stock 
Product name Book - ARTA SECRETA ACTORULUI - In Rumanian
Product number 8927
Delivery number
Weight 1,416 Kg.

In Romanian, Ed. Humanitas, Bucharest 2012. 360 pages, illus.

Ce principii tehnice au în comun actorii şi dansatorii din diferite culturi ? in ce constă prezenţa scenică a unui actor sau dansator ? Care e diferenţa dintre comportamentul lor pe scenă şi comportamentul lor din viaţa cotidiană.? Cum se poate studia forţa de atracţie pe care o exercită şi care captează atenţia spectatorului ? Cartea de faţă încearcă să răspundă la aceste întrebări - şi la multe altele - din perspectiva studiilor de antropologie teatrală dedicate comportamen-tului fiinţei umane în situaţii de reprezentaţie. Peste opt sute de ilustraţii din lumea spectacolului de pretutindeni alcătuiesc suportul unei pasio-nante demonstraţii, potrivit căreia arta actorului şi dansatorului este o artă secretă bazată. pe „principii care revin" şi care le veghează prezenţa scenică în diferite culturi şi epoci. Autorii nu oferă reţete, ci puncte de pornire lungă şi necesară ucenicie, la capătul căreia calităţile individuale ale fiecă-ruia, trecute printr-un amplu proces creator, devin expresie artistică eficace în contexte istorice dintre cele mai diferite. „Cea mai importantă carte despre tehnicile jocului actoricesc după cartea lui Jerzy Grotowski Pentru un teatru sărac." (Journal of Dramatic Theory and Criticism, SUA) „Extraordinară lucrare, care prezintă, explică şi reînvie 2500 de ani de istorie în jurul tehnicilor de travaliu ale actorului. Lucrare de referinţă plină de sugestii." (Theatrport.com)


ISBN NR 978-973-50-3614-0
Book - ARTA SECRETA ACTORULUI - In Rumanian

Price for 1 370,00 DKK (incl. VAT)

Amount
   Buy
  «-Back       Show without VAT   Tip   Print

If you have any questions feel free to call us.