Frontpage | Basket | Order | News | Special offers | Terms | Profile | Email | Film Streaming
Show basket
0 Product(s) in basket  Total 0,00 DKK
Search:
 


Write a word from
PRODUCTS
Product info Book - Kanoa prej letre - Albania
  In stock 
Product name Book - Kanoa prej letre - Albania
Product number 5116
Delivery number
Weight 300 Gram

Pika pa sipërfaqe, Tirana 2015. 286 pages.

Lënda e parë e teatrit nuk është aktori, hapësira apo teksti, por vëmendja, m i dëgjimi, mendimi i spektatorit. Teatri është arti i spektatorit. ai poeti me shqisa veçanërisht të mprehta, për të cilin fliste Baudelaire-i, :po spektator, edhe kur nuk e di, percepton herë me lupën e madhe të dylbive —agjinare e herë me të voglën, herë vrojton tërësinë në distancë e herë përpihet iga detaje fare të vogla.
Antropologjia Teatrore shquan parimet që aktori duhet të aktivizojë për te mundësuar këtë vallëzim të shqisave dhe të mendjes së spektatorit. Detyra e aktorit është njohja e këtyre parimeve dhe eksplorimi i pandërprerë i mundësive praktike që ato mundësojnë; kjo ka të bëjë me mjeshtërinë e tij. Se si dhe për ç'qëllime e përdor vallëzimin, kjo ka të bëjë me etikën e tij.


ISBN NR 978-9928-185-25-9
Book - Kanoa prej letre - Albania

Price for 1 160,00 DKK (incl. VAT)

Amount
   Buy
  «-Back       Show without VAT   Tip   Print

If you have any questions feel free to call us.