Frontpage | Basket | Order | News | Special offers | Terms | Profile | Email | Film Streaming
Show basket
0 Product(s) in basket  Total 0,00 DKK
Search:
 


Write a word from
PRODUCTS
Product info Book - TEATR. SAMOTNOSC, RZEMIOSLO, BUNT - Polish
Ships within 3 days
  In stock 
Product name Book - TEATR. SAMOTNOSC, RZEMIOSLO, BUNT - Polish
Product number 5008
Delivery number
Weight 467 Gram

Eugenio Barba (ur. w 1936 r.) — włoski reżyser i pedagog teatralny, badacz teatru, w 1964 r. założył w Oslo skandynawski teatr laboratoryjny pod nazwą Odin Teatret, z którym dwa lata później przeniósł się do Holstebro w Danii, gdzie pracuje do dziś. Stworzył ponad dwadzieścia przedstawień, z których najgło-śniejsze stały się Dom mego ojca, Księga tańców, Come! And the Day Will Be Ours, Anabasis i Milion z lat siedemdziesiątych, Popioły Brechta, Ewangelia z awrilynchos i Talabot z lat osiemdziesiątych oraz Kaosmos i Mythos z lat dziewięćdziesią-tych. Światowy rezonans wywołał jego manifest Trzeciego Teatru, sformułowany w 1976 r., który pomógł wyodrębnić zbiorowisko teatrów różnych i od teatru konwencjonalnego, i od awangardowego. Odin Teatret stanął wówczas na czele teatru rewolty: artystycznej, kulturalnej i społecznej. Swoje przemyśle-nia na temat sztuki teatru Barba opublikował w wielu książkach: 71w Floating Islands, The Dilated Body, Beyond the Floating Islands, Voyages with Odin oraz — najpełniejszej z nich i najważniejszej — Teatr Samotność, rzemiosło, bunt. Na progu lat osiemdziesiątych Barba stworzył Międzynarodo-wą Szkołę Antropologii Teatru (International School of Theatre Anthropology, ISTA), która stała się miejscem regularnych spotkań roboczych między praktykami teatru europejskiego i azjatyckie&o: aktorami i tancerzami indyjskimi, chińskimi, japońskimi i balijskimi. Wyniki tych wieloletnich badań zostały ujęte w pracy zbiorowej A Dictionary Qf Theatre Anthropology; 77w Secret Art 9f the Performer pod redakcją Eugenia Barby i Nlcoll Savaresego i w książce Barby Canoe z papieru. Traktat o Antropologu Teatru (wyd. polskie w przygotowaniu). Warto pamiętać, że na początku drogi twórczej Barby jest Jego pobyt w Polsce w latach 1961-1964, gdzie kształcił się na reżysera teatralnego: zrazu krótko w PWST im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie, następnie dłużej w opolskim Teatrze 13 Rzędów, w którym był asystentem jerzego Grotow-skiego. Pobyt ten Barba opisał po latach w ksiązce Ziemia popiołu i diamentów. Moje terminowanie w Polsce; książka dedykowana jest Polsce, gdzie — jak wyznaje autor — nauczył się, że teatr jest narzędziem walki i wyrazem tęsknoty za wolnością. Zadzierzgnięty przed ponad czterdziestu laty wę-zeł jego przyjaźni z Polską pozostał do dziś mocny. Od 1992 roku Katedra, a następnie Instytut Kultury Polskiej Uniwersy-tetu Warszawskiego ściśle i regularnie współpracuje z placów-ką w Holstebro. W 2003 r. Eugenio Barba otrzymał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Warszawskiego.
ISBN 83-915675-4-0


ISBN NR 83-915675-4-0
Book - TEATR. SAMOTNOSC, RZEMIOSLO, BUNT - Polish

Price for 1 130,00 DKK (incl. VAT)

Amount
   Buy
  «-Back       Show without VAT   Tip   Print

If you have any questions feel free to call us.

Related products
Book - TEATRO. SOLITUDINE, MESTIERE, RIVOLTA - Italian Book - TEATRO. SOLITUDINE, MESTIERE, RIVOLTA - Italian
Eugenio Barba, Edizioni di Pagina, Italy 2014. 320 pages, illus. In Italian.

”Credo che se continuo a far teatro è perché i miei piedi e quelli dei miei attori non si sono ancora stancati. Ci spingono verso il luogo EUGENIO 27, dove non potremo arriva”
Eugenio Barba
Preparando undici anni dopo una nuova edizione di Aldilà delle isole galleggianti, Eugenio Barba ha cominciato a eliminare materiali per sostituirli con nuovi scritti e aggiun-gervi altri pezzi ritrovati, finché un giorno s'è accorto di avere tra le mani un nuovo libro che rivisita la storia sua e del suo gruppo: il riepilogo appassionato di una vita in teatro e nel teatro della vita, concepito come un viaggio nel mondo per cercarne la necessità. Non a caso questo volume si chiama Teatro e ha per sottotitolo solitudine, mestiere e rivolta. ...
 
170,00 DKK (incl. VAT)
Book - THEATRE: SOLITUDE, CRAFT, REVOLT - English Book - THEATRE: SOLITUDE, CRAFT, REVOLT - English
Eugenio Barba, Black Mountain Press, Wales 1999. 338 pages, illus. In English.

Theatre: Solitude, Craft, Revolt is a highly illuminating and provocative professional autobiography by one of Europe's -leading theatre directors. It is a collection of essays __dating from 1964 to 1995 by Eugenio Barba,_ director, theorist and founder of Odin Teatret. As a chronicle _of over thirty -years' sustained work with a permanent ensemble, it reveals the meaning of his -influential theatre practice, his -life's work and guiding principles. The book is a transformation of Barba 'S
previous publication Beyond the Floating Islands (1985), focusing on theatre practice and the meaning, the 'why' of doing theatre. As such it forms the ideal companion to his other book The Paper Canoe (1995) which expands his theories on the work of the actor and also Theatre Anthropology.
 
230,00 DKK (incl. VAT)
Book - THÉÂTRE: SOLITUDE, MÉTIER, RÉVOLTE - French Book - THÉÂTRE: SOLITUDE, MÉTIER, RÉVOLTE - French
Eugenio Barba, L’Entretemps éditions, France 1999. 347 pages, illus. In French.

« J'ai souvent parlé du théâtre comme d'un corps hémophile qui perd son sang en se heurtant à la réalité ; du théâtre comme un ghetto de liberté, une île flottante, une forteresse remplie d'oxy-gène ; du théâtre comme un canoë qui rame à contre-courant et reste sur place comme la troisième rive du fleuve ; du théâtre comme une maison à deux portes, l'une pour entrer et l'autre pour s'évader ; du théâtre comme le peuple d'un rituel vide ; du théâtre comme un vaisseau de pierre capable de nous faire voyager à travers l'expérience de l'individu et de l'histoire ; du théâtre comme un mur qui nous oblige à nous hisser sur la pointe des pieds pour voir ce qu'il y a derrière ; du théâtre comme troc, comme potlatch, comme gaspillage, comme émigration.....
 
170,00 DKK (incl. VAT)